无题·重帏深下莫愁堂


重帏深下莫愁堂,卧后清宵细细长。神女生涯原是梦,小姑居处本无郎。风波不信菱枝弱,月露谁教桂叶香。直道相思了无益,未妨惆怅是清狂。
zhong zuo shen xia mo chou tang ,wo hou qing xiao xi xi chang 。shen nv sheng ya yuan shi meng ,xiao gu ju chu ben wu lang 。feng bo bu xin ling zhi ruo ,yue lu shui jiao gui ye xiang 。zhi dao xiang si liao wu yi ,wei fang zuo zuo shi qing kuang 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《无题·重帏深下莫愁堂》的作者是谁?

《无题·重帏深下莫愁堂》的作者是"李商隐"。


《无题·重帏深下莫愁堂》这首诗词是那个朝代?

《无题·重帏深下莫愁堂》的朝代是"唐代"。