积雨辋川庄作 / 秋归辋川庄作


积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。
ji yu kong lin yan huo chi ,zheng zuo chui shu zuo dong qia 。mo mo shui tian fei bai zuo ,yin yin xia mu zuo huang zuo 。shan zhong xi jing guan chao zuo ,song xia qing zhai zhe lu kui 。ye lao yu ren zheng xi ba ,hai ou he shi geng xiang yi 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《积雨辋川庄作 / 秋归辋川庄作》的作者是谁?

《积雨辋川庄作 / 秋归辋川庄作》的作者是"王维"。


《积雨辋川庄作 / 秋归辋川庄作》这首诗词是那个朝代?

《积雨辋川庄作 / 秋归辋川庄作》的朝代是"唐代"。