今日良宴会


今日良宴会,欢乐难具陈。弹筝奋逸响,新声妙入神。令德唱高言,识曲听其真。齐心同所愿,含意俱未申。人生寄一世,奄忽若飙尘。何不策高足,先据要路津。无为守穷贱,坎坷长苦辛。
jin ri liang yan hui ,huan le nan ju chen 。dan zuo fen yi xiang ,xin sheng miao ru shen 。ling de chang gao yan ,shi qu ting qi zhen 。qi xin tong suo yuan ,han yi ju wei shen 。ren sheng ji yi shi ,yan hu ruo zuo chen 。he bu ce gao zu ,xian ju yao lu jin 。wu wei shou qiong jian ,kan ke chang ku xin 。
※提示:拼音为程序生成,多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《今日良宴会》的作者是谁?

《今日良宴会》的作者是"佚名"。


《今日良宴会》这首诗词是那个朝代?

《今日良宴会》的朝代是"两汉"。