代白头吟


直如朱丝绳,清如玉壶冰。何惭宿昔意,猜恨坐相仍。人情贱恩旧,世义逐衰兴。毫发一为瑕,丘山不可胜。食苗实硕鼠,点白信苍蝇。凫鹄远成美,薪刍前见凌。申黜褒女进,班去赵姬升。周王日沦惑,汉帝益嗟称。心赏犹难恃,貌恭岂易凭。古来共如此,非君独抚膺。
zhi ru zhu si sheng ,qing ru yu hu bing 。he can su xi yi ,cai hen zuo xiang reng 。ren qing jian en jiu ,shi yi zhu shuai xing 。hao fa yi wei zuo ,qiu shan bu ke sheng 。shi miao shi shuo shu ,dian bai xin cang ying 。zuo zuo yuan cheng mei ,xin zuo qian jian ling 。shen zuo bao nv jin ,ban qu zhao ji sheng 。zhou wang ri lun huo ,han di yi zuo cheng 。xin shang you nan shi ,mao gong qi yi ping 。gu lai gong ru ci ,fei jun du fu zuo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文志士如红色的丝绳那样正直,如玉壶冰那样高洁清廉。怎奈惭愧的是自己以前的意气都已经消散,只有无限的遗憾不断跟随着自己。人们多不念旧恩,世情就是这样,一旦你衰败,没人会帮扶你。人在失势以后,即使只有那么一丝一毫的缺点,哪怕足有火如丘山那样的功绩,也不能被容。那些小人就像食莳的硕鼠一样卑鄙,他们蝇营狗苟,像苍蝇那样巧于辞令,妄进谗言。野鸭有五种美德,但仍被宰杀,黄鹄有害无益,却因一举千里,被视为珍禽。周幽王因为宠爱褒姒而废掉了申后,汉成帝因宠爱赵飞燕而疏远了班婕妤。周幽王日益昏惑,汉成帝做的事情
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen zhi shi ru hong se de si sheng na yang zheng zhi ,ru yu hu bing na yang gao jie qing lian 。zen nai can kui de shi zi ji yi qian de yi qi du yi jing xiao san ,zhi you wu xian de yi han bu duan gen sui zhuo zi ji 。ren men duo bu nian jiu en ,shi qing jiu shi zhe yang ,yi dan ni shuai bai ,mei ren hui bang fu ni 。ren zai shi shi yi hou ,ji shi zhi you na me yi si yi hao de que dian ,na pa zu you huo ru qiu shan na yang de gong ji ,ye bu neng bei rong 。na xie xiao ren jiu xiang shi zuo de shuo shu yi yang bei bi ,ta men ying ying gou gou ,xiang cang ying na yang qiao yu ci ling ,wang jin chan yan 。ye ya you wu zhong mei de ,dan reng bei zai sha ,huang zuo you hai wu yi ,que yin yi ju qian li ,bei shi wei zhen qin 。zhou you wang yin wei chong ai bao zuo er fei diao liao shen hou ,han cheng di yin chong ai zhao fei yan er shu yuan liao ban zuo zuo 。zhou you wang ri yi hun huo ,han cheng di zuo de shi qing
zhan kai yue du quan wen ∨