送僧归日本


上国随缘住,来途若梦行。浮天沧海远,去世法舟轻。水月通禅寂,鱼龙听梵声。惟怜一灯影,万里眼中明。
shang guo sui yuan zhu ,lai tu ruo meng xing 。fu tian cang hai yuan ,qu shi fa zhou qing 。shui yue tong zuo ji ,yu long ting zuo sheng 。wei lian yi deng ying ,wan li yan zhong ming 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

译文及注释译文只要有机缘,随时都可以到中国来;一路雾霭茫茫,船只象在梦中航行。天海浮沉,小船驶去那遥远的边际;超脱世俗,自然会感受到法舟轻盈。心境凝定清寂,一切都如水月虚幻;海内鱼龙,也会出来听你诵经之声。最可爱的是,有盏照亮心田的佛灯;航行万里,眼中永远都是灿烂光明。
注释上国:春秋时称中原为上国,这里指中国(唐朝)。随缘:佛家语,随其机缘。住:一作“至”,一作“去”。来途:指从日本来中国。一作“东途”。浮天:舟船浮于天际。形容海面宽广,天好像浮在海
展开阅读全文 ∨

拼音注释

yi wen ji zhu shiyi wen zhi yao you ji yuan ,sui shi du ke yi dao zhong guo lai ;yi lu wu zuo mang mang ,chuan zhi xiang zai meng zhong hang xing 。tian hai fu chen ,xiao chuan shi qu na yao yuan de bian ji ;chao tuo shi su ,zi ran hui gan shou dao fa zhou qing ying 。xin jing ning ding qing ji ,yi qie du ru shui yue xu huan ;hai nei yu long ,ye hui chu lai ting ni song jing zhi sheng 。zui ke ai de shi ,you zhan zhao liang xin tian de fo deng ;hang xing wan li ,yan zhong yong yuan du shi can lan guang ming 。
zhu shi shang guo :chun qiu shi cheng zhong yuan wei shang guo ,zhe li zhi zhong guo (tang chao )。sui yuan :fo jia yu ,sui qi ji yuan 。zhu :yi zuo “zhi ”,yi zuo “qu ”。lai tu :zhi cong ri ben lai zhong guo 。yi zuo “dong tu ”。fu tian :zhou chuan fu yu tian ji 。xing rong hai mian kuan guang ,tian hao xiang fu zai hai
zhan kai yue du quan wen ∨