自京回次韻鄧志宏見贈


妙齡才思湧如泉,末技文章不自賢。 餘子豈知多問寡,老生端許一當千。 淹留莫止爲山簣,收拾終同至海川。 雲路筆間天尺五,會令鷄犬亦能仙。
miao zuo cai si ru quan ,mo ji wen zhang bu zi zuo 。 zuo zi zuo zhi duo gua ,lao sheng duan yu yi qian 。 yan liu mo zhi shan ha ,shou shi jian tong zhi hai chuan 。 zuo lu geng zuo tian chi wu , ling zuo quan yi neng xian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

注释

拼音注释

相关问题?

《自京回次韻鄧志宏見贈》的作者是谁?

《自京回次韻鄧志宏見贈》的作者是"陳淵"。