秋色到空闺,夜扫梧桐叶。谁料同心结不成,翻就相思结。十二玉阑干,风动灯明灭。立尽黄昏泪几行,一片鸦啼月。

qiu se dao kong gui ,ye sao wu tong ye 。shui liao tong xin jie bu cheng ,fan jiu xiang si jie 。shi er yu lan gan ,feng dong deng ming mie 。li jin huang hun lei ji xing ,yi pian ya ti yue 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

不系雕鞍门前柳,玉容寂寞见花羞,冷风儿吹雨黄昏后。帘控钩,掩上珠楼,风雨替花愁。

bu xi diao an men qian liu ,yu rong ji mo jian hua xiu ,leng feng er chui yu huang hun hou 。lian kong gou ,yan shang zhu lou ,feng yu ti hua chou 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

幼女词


幼女才六岁,未知巧与拙。向夜在堂前,学人拜新月。

you nv cai liu sui ,wei zhi qiao yu zhuo 。xiang ye zai tang qian ,xue ren bai xin yue 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

小径红稀,芳郊绿遍。高台树色阴阴见。春风不解禁杨花,蒙蒙乱扑行人面。(蒙 通:濛)翠叶藏莺,朱帘隔燕。炉香静逐游丝转。一场愁梦酒醒时,斜阳却照深深院。

xiao jing hong xi ,fang jiao lv bian 。gao tai shu se yin yin jian 。chun feng bu jie jin yang hua ,meng meng luan pu xing ren mian 。(meng tong : )cui ye cang zuo ,zhu lian ge yan 。lu xiang jing zhu you si zhuan 。yi chang chou meng jiu xing shi ,xie yang que zhao shen shen yuan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

北斗挂城边,南山倚殿前。云标金阙迥,树杪玉堂悬。半岭通佳气,中峰绕瑞烟。小臣持献寿,长此戴尧天。

bei dou gua cheng bian ,nan shan yi dian qian 。yun biao jin zuo zuo ,shu zuo yu tang xuan 。ban ling tong jia qi ,zhong feng rao rui yan 。xiao chen chi xian shou ,chang ci dai yao tian 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

闻筝


宝靥西邻女,鸣筝傍玉台。秋风孤鹤唳,落日百泉洄。座客皆惊引,行云欲下来。不知弦上曲,清切为谁哀。

bao zuo xi lin nv ,ming zuo bang yu tai 。qiu feng gu he zuo ,luo ri bai quan zuo 。zuo ke jie jing yin ,xing yun yu xia lai 。bu zhi xian shang qu ,qing qie wei shui ai 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

登岳阳楼


昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。

xi wen dong ting shui ,jin shang yue yang lou 。wu chu dong nan zuo ,qian kun ri ye fu 。qin peng wu yi zi ,lao bing you gu zhou 。rong ma guan shan bei ,ping xuan ti zuo liu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳枝词


亭亭画舸系春潭,直到行人酒半酣。不管烟波与风雨,载将离恨过江南。

ting ting hua zuo xi chun tan ,zhi dao xing ren jiu ban han 。bu guan yan bo yu feng yu ,zai jiang li hen guo jiang nan 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

伏低伏弱,装呆装落,是非犹自来着莫。任从他,待如何?天公尚有妨农过,蚕怕雨寒苗怕火。阴,也是错;晴,也是错。 身无所干,心无所患,一生不到风波岸。禄休干,贵休攀,功名纵得皆虚幻,浮世落花空过眼。官,也梦间;私,也梦间。 林泉高攀,虀盐贫过,官囚身虑皆参破。富如何?贵如何?闲中自有闲中乐,天地一壶宽又阔!东,也在我;西,也在我。 青霄有路,黄金无数,劝君万事从宽恕。富之余,贵也余,望将后代儿孙护,富贵不依公道取。儿,也受苦;孙,也受苦。 繁华般弄,豪杰陪奉,一杯未尽笙歌送。恰成功,早无踪,似昨宵一枕南柯梦,人世枉将花月宠。春,也是空;秋,也是空。 有钱有物,无忧无虑,赏心乐事休辜负。百年虚,七旬疏,饶君更比石崇富,合眼一朝天数足。金,也换主;银,也换主。 风波实怕,唇舌休挂,鹤长凫短天生下。劝渔家,共樵家,从今莫讲贤愚话,得道多助失道寡。贤,也在他;愚,也在他。 阴随阴报,阳随阳报,不以其道成家道。枉劬劳,不坚牢,钱财人口皆凶兆,一旦祸生福怎消?人,也散了;财,也散了。 须教人倦,须教人怨,临危不与人方便。吃腥膻,着新鲜,一朝报应天公变,行止不依他在先。饥,也怨天;寒,也怨天。 休争闲气,休生不义,终身孝悌心休退。去他疑,俺人非,得官休倚官之势,家富莫骄贫莫耻。天,也顺你;人,也顺你。 官资新受,功名将就,折腰为在儿曹彀。赋归休,便抽头,黄花恰正开时候,篱下自教巾漉酒。功,也罢手;名,也罢手。 三闾当日,一身辞世,此心倒大无萦系。氵屈其泥,啜其醨,何须自苦风波际,泉下子房和范蠡。清,也笑你;醒,也笑你。 争奈聪慧,争夸手艺,乾坤一浑清浊气。察其实,不能知,时间难辨鱼龙辈,只到禹门三月里。龙,也认得;鱼,也认得。 生涯虽旧,衣食足够,区区自要寻生受。一身忧,一心愁,身心常在他人彀,天道若能随分守。身,也自由;心,也自由。 天于人乐,天于人祸,不知此个心何苦?叹萧何,反调唆,未央宫罹惹韩侯过,千古史书难改抹。成,也是他;败,也是他。 晨鸡初叫,昏鸦争噪,那个不去红尘闹?路迢遥,水迢迢,功名尽在长安道,今日少年明日老。山,依旧好;人,憔悴了。 愁眉紧皱,仙方可救,刘伶对面亲传授。满怀忧,一时愁,锦封未拆香先透,物换不如人世有。朝,也媚酒;昏,也媚酒。 风流人坐,玻璃盏大,采莲学舞新曲破。饮时歌,醉时魔,眼前多少秋毫末,人世是非将就我。高,也亦可;低,也亦可。 新修宅院,多开门面,要图久远儿孙佃。恣专权,横堆钱,更临危不与人方便,一日过深业贯满。天,也降愆;人,也做冤。 江山如画,茅檐低厦,妇蚕缫、婢织红、奴耕稼。务桑麻,捕鱼虾,渔樵见了无别话,三国鼎分牛继马。兴,休羡他;亡,休羡他。 风波时候,休教遥受,少年场上堪驰骤。酒盈瓯,锦缠头,休令人老花残候,花退落红人皓首。花,也自羞;人,也自羞。 渊明图醉,陈抟贪睡,此时人不解当时意。志相违,事难随,不由他醉了齁睡,今日世途非向日。贤,谁问你?愚,谁问你? 花开花谢,灯明灯灭,百年梦觉庄周蝶。兴时节,快活些,明朝绿鬓添霜雪,石氏邓通今谩说。人,不见也;钱,不见也。 尧民堪讶,朱陈婚嫁,柴门斜搭葫芦架。沸池蛙,噪林鸦,牧笛声里牛羊下,茅舍竹篱三两家。民,田种多;官,差税寡。 红尘千丈,风波一样,利名人一似风魔障。恰余杭,又敦煌,云南蜀海黄茅瘴,暮宿晓行一世妆。钱,金数两;名,纸半张。 尘心撇下,虚名不挂,种园桑枣团茅厦。笑喧哗,醉麻查,闷来闲访渔樵话,高卧绿阴清昧雅。载,三径花;看,一段瓜。

fu di fu ruo ,zhuang dai zhuang luo ,shi fei you zi lai zhuo mo 。ren cong ta ,dai ru he ?tian gong shang you fang nong guo ,can pa yu han miao pa huo 。yin ,ye shi cuo ;qing ,ye shi cuo 。 shen wu suo gan ,xin wu suo huan ,yi sheng bu dao feng bo an 。lu xiu gan ,gui xiu pan ,gong ming zong de jie xu huan ,fu shi luo hua kong guo yan 。guan ,ye meng jian ;si ,ye meng jian 。 lin quan gao pan ,ta yan pin guo ,guan qiu shen lv jie can po 。fu ru he ?gui ru he ?xian zhong zi you xian zhong le ,tian di yi hu kuan you kuo !dong ,ye zai wo ;xi ,ye zai wo 。 qing xiao you lu ,huang jin wu shu ,quan jun wan shi cong kuan shu 。fu zhi yu ,gui ye yu ,wang jiang hou dai er sun hu ,fu gui bu yi gong dao qu 。er ,ye shou ku ;sun ,ye shou ku 。 fan hua ban nong ,hao jie pei feng ,yi bei wei jin zuo ge song 。qia cheng gong ,zao wu zong ,si zuo xiao yi zhen nan ke meng ,ren shi wang jiang hua yue chong 。chun ,ye shi kong ;qiu ,ye shi kong 。 you qian you wu ,wu you wu lv ,shang xin le shi xiu gu fu 。bai nian xu ,qi xun shu ,rao jun geng bi shi chong fu ,he yan yi chao tian shu zu 。jin ,ye huan zhu ;yin ,ye huan zhu 。 feng bo shi pa ,chun she xiu gua ,he chang zuo duan tian sheng xia 。quan yu jia ,gong zuo jia ,cong jin mo jiang xian yu hua ,de dao duo zhu shi dao gua 。xian ,ye zai ta ;yu ,ye zai ta 。 yin sui yin bao ,yang sui yang bao ,bu yi qi dao cheng jia dao 。wang zuo lao ,bu jian lao ,qian cai ren kou jie xiong zhao ,yi dan huo sheng fu zen xiao ?ren ,ye san liao ;cai ,ye san liao 。 xu jiao ren juan ,xu jiao ren yuan ,lin wei bu yu ren fang bian 。chi xing zuo ,zhuo xin xian ,yi chao bao ying tian gong bian ,xing zhi bu yi ta zai xian 。ji ,ye yuan tian ;han ,ye yuan tian 。 xiu zheng xian qi ,xiu sheng bu yi ,zhong shen xiao zuo xin xiu tui 。qu ta yi ,an ren fei ,de guan xiu yi guan zhi shi ,jia fu mo jiao pin mo chi 。tian ,ye shun ni ;ren ,ye shun ni 。 guan zi xin shou ,gong ming jiang jiu ,zhe yao wei zai er cao zuo 。fu gui xiu ,bian chou tou ,huang hua qia zheng kai shi hou ,li xia zi jiao jin zuo jiu 。gong ,ye ba shou ;ming ,ye ba shou 。 san zuo dang ri ,yi shen ci shi ,ci xin dao da wu zuo xi 。zuo qu qi ni ,zuo qi zuo ,he xu zi ku feng bo ji ,quan xia zi fang he fan zuo 。qing ,ye xiao ni ;xing ,ye xiao ni 。 zheng nai cong hui ,zheng kua shou yi ,qian kun yi hun qing zhuo qi 。cha qi shi ,bu neng zhi ,shi jian nan bian yu long bei ,zhi dao yu men san yue li 。long ,ye ren de ;yu ,ye ren de 。 sheng ya sui jiu ,yi shi zu gou ,qu qu zi yao xun sheng shou 。yi shen you ,yi xin chou ,shen xin chang zai ta ren zuo ,tian dao ruo neng sui fen shou 。shen ,ye zi you ;xin ,ye zi you 。 tian yu ren le ,tian yu ren huo ,bu zhi ci ge xin he ku ?tan xiao he ,fan diao suo ,wei yang gong zuo re han hou guo ,qian gu shi shu nan gai mo 。cheng ,ye shi ta ;bai ,ye shi ta 。 chen ji chu jiao ,hun ya zheng zao ,na ge bu qu hong chen nao ?lu tiao yao ,shui tiao tiao ,gong ming jin zai chang an dao ,jin ri shao nian ming ri lao 。shan ,yi jiu hao ;ren ,zuo zuo liao 。 chou mei jin zhou ,xian fang ke jiu ,liu ling dui mian qin chuan shou 。man huai you ,yi shi chou ,jin feng wei chai xiang xian tou ,wu huan bu ru ren shi you 。chao ,ye mei jiu ;hun ,ye mei jiu 。 feng liu ren zuo ,bo li zhan da ,cai lian xue wu xin qu po 。yin shi ge ,zui shi mo ,yan qian duo shao qiu hao mo ,ren shi shi fei jiang jiu wo 。gao ,ye yi ke ;di ,ye yi ke 。 xin xiu zhai yuan ,duo kai men mian ,yao tu jiu yuan er sun dian 。zuo zhuan quan ,heng dui qian ,geng lin wei bu yu ren fang bian ,yi ri guo shen ye guan man 。tian ,ye jiang zuo ;ren ,ye zuo yuan 。 jiang shan ru hua ,mao zuo di xia ,fu can zuo 、zuo zhi hong 、nu geng jia 。wu sang ma ,bo yu xia ,yu zuo jian liao wu bie hua ,san guo ding fen niu ji ma 。xing ,xiu xian ta ;wang ,xiu xian ta 。 feng bo shi hou ,xiu jiao yao shou ,shao nian chang shang kan chi zhou 。jiu ying zuo ,jin chan tou ,xiu ling ren lao hua can hou ,hua tui luo hong ren zuo shou 。hua ,ye zi xiu ;ren ,ye zi xiu 。 yuan ming tu zui ,chen zuo tan shui ,ci shi ren bu jie dang shi yi 。zhi xiang wei ,shi nan sui ,bu you ta zui liao zuo shui ,jin ri shi tu fei xiang ri 。xian ,shui wen ni ?yu ,shui wen ni ? hua kai hua xie ,deng ming deng mie ,bai nian meng jue zhuang zhou die 。xing shi jie ,kuai huo xie ,ming chao lv zuo tian shuang xue ,shi shi deng tong jin man shuo 。ren ,bu jian ye ;qian ,bu jian ye 。 yao min kan ya ,zhu chen hun jia ,chai men xie da hu lu jia 。fei chi wa ,zao lin ya ,mu di sheng li niu yang xia ,mao she zhu li san liang jia 。min ,tian zhong duo ;guan ,cha shui gua 。 hong chen qian zhang ,feng bo yi yang ,li ming ren yi si feng mo zhang 。qia yu hang ,you dun huang ,yun nan shu hai huang mao zhang ,mu su xiao xing yi shi zhuang 。qian ,jin shu liang ;ming ,zhi ban zhang 。 chen xin pie xia ,xu ming bu gua ,zhong yuan sang zao tuan mao xia 。xiao xuan hua ,zui ma cha ,men lai xian fang yu zuo hua ,gao wo lv yin qing mei ya 。zai ,san jing hua ;kan ,yi duan gua 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

往事何堪说。念人生、消磨寒暑,漫营裘葛。少日功名频看镜,绿鬓鬅鬙未雪。渐老矣、愁生华发。国耻家仇何年报,痛伤神、遥望关河月。悲愤积,付湘瑟。人生未可随时别。守忠诚、不替天意,自能符合。误国诸人今何在,回首怨深次骨。叹南北、久成离绝。中夜闻鸡狂起舞,袖青蛇、戛击光磨铁。三太息,眦空裂。

wang shi he kan shuo 。nian ren sheng 、xiao mo han shu ,man ying zuo ge 。shao ri gong ming pin kan jing ,lv zuo zuo zuo wei xue 。jian lao yi 、chou sheng hua fa 。guo chi jia chou he nian bao ,tong shang shen 、yao wang guan he yue 。bei fen ji ,fu xiang se 。ren sheng wei ke sui shi bie 。shou zhong cheng 、bu ti tian yi ,zi neng fu he 。wu guo zhu ren jin he zai ,hui shou yuan shen ci gu 。tan nan bei 、jiu cheng li jue 。zhong ye wen ji kuang qi wu ,xiu qing she 、zuo ji guang mo tie 。san tai xi ,zuo kong lie 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

绿树莺啼春正浓,钗头青杏小,绿成丛。玉船风动酒鳞红。歌声咽,相见几时重?车马去匆匆,路随芳草远,恨无穷。相思只在梦魂中。今宵月,偏照小楼东。

lv shu zuo ti chun zheng nong ,zuo tou qing xing xiao ,lv cheng cong 。yu chuan feng dong jiu lin hong 。ge sheng yan ,xiang jian ji shi zhong ?che ma qu cong cong ,lu sui fang cao yuan ,hen wu qiong 。xiang si zhi zai meng hun zhong 。jin xiao yue ,pian zhao xiao lou dong 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

金陵图


谁谓伤心画不成,画人心逐世人情。 君看六幅南朝事,老木寒云满故城。

shui wei shang xin hua bu cheng ,hua ren xin zhu shi ren qing 。 jun kan liu fu nan chao shi ,lao mu han yun man gu cheng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

秋雨一何碧,山色倚晴空。江南江北愁思,分付酒螺红。芦叶蓬舟千重,菰菜莼羹一梦,无语寄归鸿。醉眼渺河洛,遗恨夕阳中。 苹洲外,山欲暝,敛眉峰。人间俯仰陈迹,叹息两仙翁。不见当时杨柳,只是从前烟雨,磨灭几英雄。天地一孤啸,匹马又西风。

qiu yu yi he bi ,shan se yi qing kong 。jiang nan jiang bei chou si ,fen fu jiu luo hong 。lu ye peng zhou qian zhong ,zuo cai zuo geng yi meng ,wu yu ji gui hong 。zui yan miao he luo ,yi hen xi yang zhong 。 ping zhou wai ,shan yu zuo ,lian mei feng 。ren jian fu yang chen ji ,tan xi liang xian weng 。bu jian dang shi yang liu ,zhi shi cong qian yan yu ,mo mie ji ying xiong 。tian di yi gu xiao ,pi ma you xi feng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

绝句


竹影和诗瘦,梅花入梦香。可怜今夜月,不肯下西厢。

zhu ying he shi shou ,mei hua ru meng xiang 。ke lian jin ye yue ,bu ken xia xi xiang 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。(复还 一作:复反)探虎穴兮入蛟宫,仰天呼气兮成白虹。(此句疑为后人补作)

feng xiao xiao zuo yi shui han ,zhuang shi yi qu zuo bu fu huan 。(fu huan yi zuo :fu fan )tan hu xue zuo ru zuo gong ,yang tian hu qi zuo cheng bai hong 。(ci ju yi wei hou ren bu zuo )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。